Jeden na pięć osób w Stanach Zjednoczonych otrzymuje bezpłatne lub tanie pokrycie zdrowotne poprzez Pomoc Medyczną, wspólny program federalny i stanowy, zarządzany przez poszczególne stany zgodnie z wytycznymi federalnymi. Każdy stan posiada inne zasady dotyczące tego, kto kwalifikuje się do Pomoc Medycznej i jak należy się o nią ubiegać.

Możesz ubiegać się o Pomoc Medyczną w dowolnym momencie i musisz mieć udokumentowane dowody kwalifikowalności, w tym obywatelstwo, miejsce zamieszkania, wiek, dochody i zasoby oraz wydatki medyczne lub niepełnosprawność. Ponowne ustalenia kwalifikacji są przeprowadzane regularnie. Jeśli kwalifikujesz się, możesz mieć zarówno Opiekę Medyczną jak i Pomoc Medyczną.

Co należy wiedzieć aby zakwalifikować się i ubiegać o Pomoc Medyczną

 • Bezpłatne lub tanie pokrycie zdrowotne: Pomoc Medyczna zapewnia bezpłatne lub tanie pokrycie zdrowotne dla osób mieszkających w Stanach Zjednoczonych o niskich dochodach, osób niepełnosprawnych, niektórych beneficjentów Opieki Medycznej oraz innych osób, którzy nie mają dostępu do przystępnego ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Zasady stanowe są różne: Pomoc Medyczna jest wspólnym federalnym i stanowym programem zdrowotnym ale każdy stan ponosi pełną odpowiedzialność za zarządzanie programem i ma różne zasady dotyczące kwalifikacji i ubiegania się o pomoc Medyczny. Sprawdź, czy się kwalifikujesz i dowiedz się, jak złożyć wniosek, kontaktując się ze stanowym programem Pomocy Medycznej.
 • Nie ma określonych dat zapisów: Mogą Państwo ubiegać się o Pomoc Medyczną w dowolnym momencie. Wymagane jest przedstawienie dowodu na to, że kwalifikują się Państwo do otrzymania Pomocy Medycznej w momencie składania wniosku oraz w trakcie procesu odnawiania/ponownego określania, zazwyczaj raz w roku, lub jeśli Państwa sytuacja finansowa ulegnie zmianie, lub jeśli przeprowadzą się Państwo do innego stanu.

Co to jest Pomoc Medyczna?

Pomoc Medyczna jest wspólnym federalnym i stanowym programem zdrowotnym, który zapewnia pokrycie zdrowotne rodzinom o niskich dochodach, zakwalifikowanym kobietom w ciąży i dzieciom oraz osobom otrzymujące Uzupełniającą Zapomogę Rządową.

Stany, zgodnie z wytycznymi federalnymi, zarządzają programami Pomocy Medycznej i mają możliwość rozszerzenia zasięgu Pomocy Medycznej. Na przykład, stany mogą zapewnić pokrycie Pomocy Medycznej dla osób, które otrzymują usługi w domu i społeczności, dzieci w opiece zastępczej i dorosłych z dochodem na lub poniżej 133% federalnego poziomu ubóstwa. W 2021 roku, federalny poziom ubóstwa wynosi $12,880 dla osób fizycznych i $17,420 dla rodziny dwuosobowej.

Jak zakwalifikować się do Pomocy Medycznej?

Aby zakwalifikować się do Pomocy Medycznej, musisz spełniać finansowe wymagania kwalifikacyjne i być:

 • Mieszkańcem stanu, w którym otrzymujesz Pomoc Medyczną.
 • Obywatel Stanów Zjednoczonych lub legalny stały mieszkaniec, oprócz spełnienia wymogów finansowych.

Kwalifikacja finansowa do Pomocy Medycznej jest ogólnie oparta na zmodyfikowanym skorygowanym dochodzie brutto, który uwzględnia dochód podlegający opodatkowaniu i relacje podatkowe. Niektóre osoby niewidome, niepełnosprawne lub w wieku 65 lat lub starsze mogą finansowo zakwalifikować się do Pomocy Medycznej przy użyciu metodyki dochodów programu Uzupełniającej Zapomogi Rządowej, który jest zarządzany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Osoby z niektórych grup nie wymagają określenia dochodu przez Pomoc Medyczną. Zamiast tego, kwalifikowalność jest oparta na zapisie do innego programu. Na przykład:

 • Program leczenia i profilaktyki raka piersi i szyjki macicy
 • Adoptowane dzieci są generalnie automatycznie uprawnione do Pomocy Medycznej, gdy umowa o pomocy w adopcji jest w mocy na mocy ustawy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Młode osoby będące byłymi wychowankami rodzin zastępczych, niezależnie od poziomu dochodu

Stany mogą również ustanowić program medyczny dla osób o znaczących potrzebach zdrowotnych, których dochód jest zbyt wysoki, aby zakwalifikować się do Pomocy Medycznej w inny sposób. Te stany pozwalają odjąć wydatki medyczne od dochodu aby zakwalifikować się do Pomocy Medycznej.

Niektóre wymagania kwalifikacyjne Pomocy Medycznej stan są bardziej restrykcyjne niż program Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Są one znane jako stany 209(b) i muszą pozwolić na spędzanie w dół do tych samych poziomów kwalifikowalności dochodów dla grup opartych na niepełnosprawności, ślepoty lub wieku (65 lub starszych).

Ponieważ każdy stan ma inne zasady dotyczące uprawnień i sposobu ubiegania się o nie, należy skontaktować się ze stanowym programem Pomocy Medycznej aby dowiedzieć się, czy się kwalifikujesz. Dobrym punktem na rozpoczęcie jest sprawdzenie jakie są maksymalne limity dochodów i zasobów w danym stanie.

Kto nie kwalifikuje się do Pomocy Medycznej?

Jeden na pięciu Amerykanów ma pokrycie Pomocy Medycznej. Osoby, które się nie kwalifikują to:

 • Osoby z dochodami, które są wyższe niż limit ustalony przez stan, w którym mieszkają. Limity te różnią się między stanami ale są bardziej rygorystyczne w tych stanach, które nie zdecydowały się na rozszerzenie zasięgu Pomocy Medycznej w ramach Ustawy o przystępnej cenie.
 • Osoby, które nie są obywatelami stanów zjednoczonych lub nie spełniają wymagań dla legalnego, stałego rezydenta.
 • Osoby, które wcześniej się kwalifikowały ale ich status uległ zmianie; na przykład nie są już w ciąży, ich dochód wzrósł dzięki zatrudnieniu lub darowiźnie/spadkowi, albo przeniosły się do stanu o innych wymaganiach kwalifikacyjnych.
 • Osoby, które nie zgłoszą zmiany statusu w odpowiednim czasie (zazwyczaj w ciągu 30 dni) lub które nie odnowią umowy w okresie ponownego ustalenia statusu, mogą stracić swoje świadczenia. Zgodnie z prawem federalnym, mają Państwo 90 dni na dostarczenie swojej stanowej agencji Pomocy Medycznej wszystkich wymaganych informacji po utracie ubezpieczenia.

Czy można mieć Pomoc Medyczną i Opiekę Medyczną?

Tak. Jest to znane jako podwójne uprawnienie i większość kosztów opieki zdrowotnej jest pokrywana. Opieka Medyczna jest zazwyczaj uważana za podstawowe ubezpieczenie (chyba że masz również pokrycie w ramach grupowego planu zdrowotnego pracodawcy), a Pomoc Medyczna jest płatnikiem ostatniej instancji.

Pomoc Medyczna płaci dopiero po zapłaceniu Opieki Medycznej, grupowych planów zdrowotnych pracodawcy i dodatek do Opieki Medycznej (Luka Medyczna). Uwaga: Jeśli kwalifikują się Państwo do Pomocy Medycznej i Państwa dochody/okoliczności prawdopodobnie nie ulegną zmianie, nie powinni Państwo potrzebować dodatkowego ubezpieczenia.

Pomoc Medyczna pomaga beneficjentom Opieki Medycznej ze składków Opieki Medycznej i podziału kosztów. Ponadto zapewnia wielu z nich świadczenia, które nie są pokrywane przez Opiekę Medyczną takie jak pomoc w potrzebach opieki długoterminowej, niektóre leki, lub okulary.

Jeśli jako beneficjent Opieki Medicznej kwalifikujesz się do Pomocy Medycznej, automatycznie kwalifikujesz się do Dodatkowej Pomocy, program Opieki Medicznej pomagający w opłacaniu kosztów leków, takich jak składki, współpłatności i odliczenia.

Niektóre stany i plany zdrowotne oferują plany Opieki Medycnej-Pomocy Medycznej dla niektórych osób, które mają oba programy aby ułatwić uzyskanie usług, których potrzebują.

Jak w przypadku wszystkiego co jest związane z Pomocą Medyczną, skontaktuj się z agencją stanu w celu uzyskania pomocy.

Co powinno wiedzieć się o ubieganiu do przyznania Pomocy Medycznej?

Jeśli nie jesteś pewien, czy możesz kwalifikować się do Pomocy Medycznej ale prawdopodobnie spełniasz wymagania finansowe w swoim stanie, należy Państwo złożyć wniosek. Państwo może się kwalifikować w zależności od dochodów gospodarstwa domowego, wielkości rodziny, wieku lub niepełnosprawności.

Złóż wniosek o Pomoc Medyczną poprzez giełdę ubezpieczeń zdrowotnych lub bezpośrednio w swojej stanowej agencji Pomocy Medycznej. Wiele osób zapisanych do Pomocy Medycznej otrzymuje świadczenia Pomocy Medycznej poprzez prywatne plany opieki zarządzane, które mają umowę ze stanem. Zostaniesz poinformowany o tym, jak złożyć wniosek po wejściu na stronę internetową swojego stanu, lub skontaktuj się z agencją stanową.

Bądź gotowy do dostarczenia informacji na temat swojego wniosku Pomocy Medycznej jako dowód kwalifikowalności. Powinieneś spodziewać się odpowiedzi w ciągu 45 dni lub dłużej, jeśli jesteś niepełnosprawny. Jeśli wniosek zostanie odrzucony, otrzymasz zawiadomienie o odrzuceniu wniosku oraz instrukcje dotyczące sposobu odwołania się od decyzji.

Zachowaj dobre zapisy dokumentów (kopii), których używasz do wypełnienia wniosku. Być może będziesz musiał dostarczyć je ponownie lub pokazać zaktualizowane wersje gdy będziesz miał odnowienie/ponowne ustalenie w zależności od programu Pomocy Medycznej twojego stanu. Bądź przygotowany na dostarczenie tych dokumentów:

 • Akt urodzenia lub prawo jazdy
 • Dowód obywatelstwa
 • Dowód miejsca zamieszkania
 • Dokumentacja wszystkich źródeł dochodu i aktywów lub innych zasobów
 • Dokumentacja kosztów leczenia
 • Dowód Państwa niepełnosprawności, jeśli dotyczy
 • Legitymacja ubezpieczeniowa, jeśli dotyczy

Nie czekaj, aby złożyć wniosek. W przeciwieństwie do Opieki Medycznej, nie ma żadnych ograniczeń ani otwartych okresów zapisów więc możesz złożyć wniosek w dowolnym momencie. Lepiej jest złożyć wniosek i zostać odrzuconym niż w ogóle nie spróbować. Odnowienia i ponowne ustalenia w celu zapewnienia ciągłości uprawnień będą miały miejsce przynajmniej co 12 miesięcy. Niektóre stany mogą wymagać częstszych ponownych ustaleń ale w każdym przypadku należy zgłosić każdą zmianę swojego statusu jak najszybciej w ciągu 30 dni.

Po ustaleniu uprawnień do świadczeń Pomocy Medycznej, pokrycie zaczyna obowiązywać w dniu złożenia wniosku lub pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek. Świadczenia mogą zostać pokryte z mocą wsteczną za okres do trzech miesięcy przed złożeniem wniosku, jeżeli w tym czasie osoba byłaby uprawniona.

Pokrycie ustanie z końcem miesiąca, w którym przestaniesz spełniać wymagania kwalifikacyjne.

Jeśli mają Państwo pytania lub chcą sprawdzić status swojej aplikacji, należy skontaktować się bezpośrednio ze swoim stanowym programem Pomocy Medycznej. Załóż konto w agencji/organizacji, która zarządza program stanowy Państwa.

Mimo że dostęp do aplikacji można uzyskać poprzez stronę internetową stanu, lokalne biura okręgowe i agenci mogą Państwu pomóc osobiście lub przez telefon.

Uzyskanie wsparcia od Pomocy Medycznej
Stanowa Agencja Opieki Medycznej Limit dochodów program Pomocy Medycznej Składka Pomocy Medycznej
Alabama Osoba samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
$0
Alaska Osoba samotna: $22,597
Osoba zamężna: $30,444
Osoba zamężna, 1 dziecko: $38,291
Osoba zamężna, 2 dzieci: $46,138
Osoba zamężna, 3 dzieci: $53,985
Osoba zamężna, 4 dzieci: $61,832
$0
Arizona Osoba samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
$0
Arkansas Osoba samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
Do 5% dochodu gospodarstwa domowego
California Osoba samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
$0
Colorado Osoba samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
$0
Connecticut Osoba samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
$0
Delaware Osoba samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
$0
Florida Osoba samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
$0
Georgia Osoba samotna: $33,568
Osoba zamężna:$45,226
Osoba zamężna, 1 dziecko: $56,885
Osoba zamężna, 2 dzieci: $68,543
Osoba zamężna, 3 dzieci: $80,201
Osoba zamężna, 4 dzieci: $91860
$0
Hawaii Osoba samotna: $20,787
Osoba zamężna: $28,010
Osoba zamężna, 1 dziecko: $35,232
Osoba zamężna, 2 dzieci: $42,454
Osoba zamężna, 3 dzieci: $49,676
Osoba zamężna, 4 dzieci: $56,898
$0
Idaho Osoba samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
$0
Illinois Osoba samotna: $18,755
Osoba zamężna: $25,268
Osoba zamężna, 1 dziecko: $31,782
Osoba zamężna, 2 dzieci: $38,295
Osoba zamężna, 3 dzieci: $44,809
Osoba zamężna, 4 dzieci: $51,323
$0
Indiana Osoba samotna: $16,971
Osoba zamężna: $22,930
Osoba zamężna, 1 dziecko: $28,888
Osoba zamężna, 2 dzieci:$34,846
Osoba zamężna, 3 dzieci: $40,805
Osoba zamężna, 4 dzieci: $46,763
Do 5% dochodu gospodarstwa domowego
Iowa Osoba samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
Do 5% dochodu gospodarstwa domowego
Kansas Osoba samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
$0
Kentucky Osoba samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
$0
Louisiana Osoba samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
$0
Maine Osoba Samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
$0
Maryland Osoba Samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
$0
Massachusetts Osoba Samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
$0
Michigan Osoba Samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
Do 5% dochodu gospodarstwa domowego
Minnesota Osoba Samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
$0
Mississippi Osoba Samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
$0
Missouri Osoba Samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
$0
Montana Osoba Samotna: $13,590
Osoba zamężna: $18,310
Osoba zamężna, 1 dziecko: $23,030
Osoba zamężna, 2 dzieci: $27,750
Osoba zamężna, 3 dzieci: $32,470
Osoba zamężna, 4 dzieci: $37,190
Do 5% dochodu gospodarstwa domowego
Nebraska Osoba Samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
$0
Nevada Osoba Samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
$0
New Hampshire Osoba Samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
$0
New Jersey Osoba Samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
$0
New Mexico Osoba Samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
$0
Nowy York Osoba Samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
$0
Karolina Północna Osoba Samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
$0
Dakota Północna Osoba Samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
$0
Ohio Osoba Samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
$0
Oklahoma Osoba Samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
$0
Oregon Osoba Samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
$0
Pennsylvania Osoba Samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
$0
Rhode Island Osoba Samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
$0
Karolina Południowa Osoba Samotna: $13,590
Osoba zamężna: $18,310
Osoba zamężna, 1 dziecko: $23,030
Osoba zamężna, 2 dzieci: $27,750
Osoba zamężna, 3 dzieci: $32,470
Osoba zamężna, 4 dzieci: $37,190
$0
Dakota Południowa Osoba Samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
$0
Tennessee Osoba Samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
$0
Texas Osoba Samotna: $26,909
Osoba zamężna: $36,254
Osoba zamężna, 1 dziecko: $45,600
Osoba zamężna, 2 dzieci: $54,945
Osoba zamężna, 3 dzieci: $64,291
Osoba zamężna, 4 dzieci: $73,637
$0
Utah Osoba Samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
$0
Vermont Osoba Samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
$0
Wirginia Osoba Samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
$0
Washington Osoba Samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
$0
Wirginia Zachodnia Osoba Samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
$0
Wisconsin Osoba Samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
$0
Wyoming Osoba Samotna: $18,075
Osoba zamężna: $24,353
Osoba zamężna, 1 dziecko: $30,630
Osoba zamężna, 2 dzieci: $36,908
Osoba zamężna, 3 dzieci: $43,186
Osoba zamężna, 4 dzieci: $49,463
$0
Źródła o Pomocy Medycznej
Źródło z linkiem Jak możesz uzyskać pomoc
Wyszukiwarka planów opieki zdrowotnej Healthcare.gov Jest to rządowa strona internetowa mająca na celu pomoc w znalezieniu prywatnych planów zdrowotnych poza rynkiem ubezpieczeń zdrowotnych. Plany te mogą być często dostępne na rynku, ale to oferuje dodatkowe opcje.
Lokalna pomoc dotycząca Healthcare.gov Znajdź miejscową pomoc w zorientowaniu się o planach dostępnych na rynku.
Centra usług Opieki Medycznej i Pomocy Medycznej Dowiedz się więcej o pokryciu Pomocy Medycznej i zakwalifikowaniu się do planu ubezpieczenia zdrowotnego dla osób o niskich dochodach.
Program wsparcia Opieki Medycznej i Pomocy Medycznej Program Opieki-Pomocy Medycznej zapewnia bezstronną pomoc w tych dwóch programach bez żadnych opłat. Uprawnieni wolontariusze odpowiadają na pytania, rozwiązują problemy i pomagają ludziom zapoznać się z wyborem planu.
Centrum Centrum Pomocy Medycznej i ubezpieczeń zdrowotnych dla dzieci  Centrum Pomocy Medycznej i programu ubezpieczeń zdrowotnych dla dzieci pracuje w ścisłym partnerstwie ze stanami, jak również dostawcami, rodzinami i innymi zainteresowanymi stronami aby wspierać efektywne, innowacyjne i wysokiej jakości programy opieki zdrowotnej.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Pomocy Medycznej

Jaka jest różnica między Opieką Medyczną i Pomocą Medyczną?

Opieka Medyczna jest programem ubezpieczeniowym. Rachunki medyczne pokrywane są z funduszy powierniczych, na które wpłacili ubezpieczeni. Służy ona przede wszystkim osobom powyżej 65 roku życia, niezależnie od ich dochodów, a także młodszym niepełnosprawnym i pacjentom dializowanym.

Pomoc Medyczna jest programem pomocowym. Służy osobom o niskich dochodach w każdym wieku. Pacjenci zazwyczaj nie płacą żadnej części kosztów za pokryte wydatki medyczne.

Kto może ubiegać się o Pomoc Medyczną w Stanach Zjednoczonych?

We wszystkich stanach, Pomoc Medyczna zapewnia pokrycie zdrowotne dla niektórych osób o niskich dochodach, rodzin i dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych i osób niepełnosprawnych. W niektórych stanach program obejmuje wszystkich dorosłych o niskich dochodach poniżej pewnego poziomu dochodów.

Jaki jest minimalny dochód aby kwalifikować się do Pomocy Medycznej?

W większości stanów możesz zakwalifikować się do Pomocy Medycznej jeśli dochód twojego gospodarstwa domowego jest niższy niż 133% federalnego poziomu ubóstwa. Niektóre stany stosują jednak inny limit dochodów.

Co jest pokrywane przez Pomoc Medyczną?

Stany ustanawiają i zarządzają swoimi własnymi programami Pomocy Medycznej i określają rodzaj, kwotę, czas trwania i zakres usług w ramach szerokich wytycznych federalnych. Jednakże rząd federalny nakazuje, że niektóre świadczenia muszą być pokryte w każdym stanie, w tym między innymi usługi szpitalne i ambulatoryjne, usługi lekarskie, usługi laboratoryjne i rentgenowskie oraz usługi opieki zdrowotnej w domu. Świadczenia opcjonalne obejmują usługi takie jak leki na receptę, zarządzanie przypadkami, fizykoterapia i terapia zajęciowa.

Co nie jest pokrywane przez Pomoc Medyczną?

Większość usług, które nie są pokryte przez Pomoc Medyczną można zazwyczaj opisać jako jeden z następujących:

 • Usługa medyczna została uznana za nieuzasadnioną lub medycznie zbędną
 • Opłaty zostały nieprawidłowo naliczone
 • Świadczeniodawcy otrzymali zwrot kosztów za pośrednictwem innego programu
 • Usługa lub test nie są objęte ubezpieczeniem (może się to różnić w zależności od stanu)
author-img
Insurance and healthcare consultant

Tammy Burns is an experienced health insurance advisor. She earned her nursing degree in 1990 from Jacksonville State University, obtained her insurance billing and coding certification in 1995, and holds a health and life insurance license in Alabama, Georgia, Iowa, Mississippi, and Tennessee. Burns is Affordable Care Act (ACA)-certified for health insurance and other ancillary, life, and annuity products. She maintains an active nursing license and practices private-duty nursing.

Burns’ background as a nurse, insurance biller and coder, and insurance consultant includes infectious disease, oncology, gynecology, phlebotomy, post operative, family medicine, geriatrics, home health, hospice, human resources, management, billing, coding, claims, fixed annuities, group and individual health and life products, and Medicare. She’s always been driven by a desire to help people, spending more than 25 years as a practicing nurse in hospitals, private doctors’ offices, home health, and hospice. As a nurse, Burns supported patients filing insurance claims with Medicare, Medicaid, and private insurance companies as well as responding to billing questions from confused patients.

Seeing firsthand how unsuspecting patients are frequently confused by an overly complex system they don’t understand led Burns to become an insurance agent and health care consultant, now helping people understand the medical system. Since becoming an insurance agent in 2013, she has worked with some of the largest and most reputable insurance carriers and agencies in the nation, and she has built a large and loyal clientele by way of her commitment to transparency and personalized service.

Sources