Ένας στους πέντε ανθρώπους στις ΗΠΑ λαμβάνει δωρεάν ή χαμηλού κόστους κάλυψη υγείας μέσω του Medicaid, ενός κοινού ομοσπονδιακού και κρατικού προγράμματος που διαχειρίζονται μεμονωμένες πολιτείες σύμφωνα με ομοσπονδιακές κατευθυντήριες γραμμές. Κάθε πολιτεία έχει διαφορετικούς κανόνες σχετικά με το ποιος πληροί τις προϋποθέσεις για το Medicaid και πώς να υποβάλει αίτηση.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για Medicaid ανά πάσα στιγμή και πρέπει να έχετε τεκμηριωμένη απόδειξη επιλεξιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της υπηκοότητας, της κατοικίας, της ηλικίας, του εισοδήματος και των πόρων και των ιατρικών εξόδων ή αναπηρίας. Οι επαναπροσδιορισμοί επιλεξιμότητας πραγματοποιούνται τακτικά. Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις, μπορείτε να έχετε και Medicare και Medicaid.no-english

Τι πρέπει να γνωρίζετε για το πώς να πληροίτε τις προϋποθέσεις και να κάνετε αίτηση για το Medicaid

 • Δωρεάν ή χαμηλού κόστους κάλυψη υγείας: Το Medicaid παρέχει δωρεάν ή χαμηλού κόστους κάλυψη υγείας σε κατοίκους ΗΠΑ με χαμηλό εισόδημα, άτομα με αναπηρίες, ορισμένους δικαιούχους Medicare και άλλους που δεν έχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή ασφάλιση υγείας.
 • Οι πολιτειακοί κανόνες ποικίλλουν: Το Medicaid είναι ένα κοινό ομοσπονδιακό και κρατικό πρόγραμμα υγείας, αλλά κάθε πολιτεία έχει την πλήρη ευθύνη για τη διαχείριση του προγράμματος και έχει διαφορετικούς κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα και την υποβολή αίτησης για το Medicaid. Μάθετε εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις και μάθετε πώς να κάνετε αίτηση επικοινωνώντας με το πολιτειακό σας πρόγραμμα Medicaid.
 • Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες εγγραφής: Μπορείτε να κάνετε αίτηση για Medicaid ανά πάσα στιγμή. Θα σας ζητηθεί να αποδείξετε την επιλεξιμότητά σας όταν υποβάλετε αίτηση και συνεχίζετε μέσω μιας διαδικασίας ανανέωσης/ επαναπροσδιορισμού, συνήθως μία φορά το χρόνο, ή εάν η οικονομική σας κατάσταση αλλάξει ή μετακομίσετε σε άλλη πολιτεία.

Τι είναι το Medicaid;

Το Medicaid (Μέντικειτ) είναι ένα κοινό ομοσπονδιακό και κρατικό πρόγραμμα υγείας που παρέχει υγειονομική κάλυψη σε οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, εγκύους και παιδιά που προκρίθηκαν και σε άτομα που λαμβάνουν Συμπληρωματικό Εισόδημα Ασφάλειας (SSI).

Στις πολιτείες, που ακολουθούν τις ομοσπονδιακές κατευθυντήριες γραμμές, διαχειρίζονται προγράμματα Medicaid δίνεται η επιλογή να επεκτείνουν την κάλυψη του Medicaid. Για παράδειγμα, οι πολιτείες μπορεί να παρέχουν κάλυψη Medicaid σε άτομα που λαμβάνουν οικιακή και κοινοτική υπηρεσία, σε παιδιά υπό ανάδοχη φροντίδα και σε ενήλικες με εισόδημα κάτω του 133% του ομοσπονδιακού επιπέδου φτώχειας (FPL). Το FPL 2021 είναι 12.880$ για μεμονωμένα άτομα και 17.420$ για μια οικογένεια δύο ατόμων.

Πως να προκριθείτε για το Medicaid;

Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις για το Medicaid, πρέπει να πληροίτε τις απαιτήσεις οικονομικής καταλληλότητας και να είστε:

 • Κάτοικος της πολιτείας στην οποία λαμβάνετε Medicaid
 • Είτε πολίτης των ΗΠΑ είτε νόμιμος μόνιμος κάτοικος, επιπρόσθετα να πληροίτε τις απαιτήσεις οικονομικής καταλληλότητας

Η οικονομική καταλληλότητα για το Medicaid βασίζεται γενικά στο τροποποιημένο προσαρμοσμένο ακαθάριστο εισόδημα (MAGI), το οποίο λαμβάνει υπόψη το φορολογητέο εισόδημα και τις σχέσεις υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Ορισμένα άτομα που είναι τυφλά, με αναπηρία ή ηλικίας 65 ετών και άνω ενδέχεται να πληρούν τις προϋποθέσεις για το Medicaid χρησιμοποιώντας τις μεθοδολογίες εισοδήματος του προγράμματος SSI, το οποίο διαχειρίζεται η Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης (SSA).

Τα άτομα σε ορισμένες ομάδες δεν απαιτούν προσδιορισμό του εισοδήματος από το Medicaid. Αντίθετα, η επιλεξιμότητα βασίζεται στην εγγραφή σε άλλο πρόγραμμα. Για παράδειγμα:

 • Το πρόγραμμα θεραπείας και πρόληψης του καρκίνου του μαστού και του τραχήλου της μήτρας
 • Τα υιοθετημένα παιδιά είναι γενικά αυτόματα επιλέξιμα για Medicaid όταν ισχύει μια συμφωνία βοήθειας για υιοθεσία βάσει του νόμου SSA
 • Νεαροί ενήλικες που είναι πρώην λήπτες ανάδοχης φροντίδας, ανεξάρτητα από το επίπεδο εισοδήματος

Οι πολιτείες μπορούν επίσης να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα ιατρικά άπορων για άτομα με σημαντικές ανάγκες υγείας των οποίων το εισόδημα είναι πολύ υψηλό για να πληρούν τις προϋποθέσεις για το Medicaid. Αυτές οι πολιτείες σάς επιτρέπουν να αφαιρέσετε τα ιατρικά σας έξοδα από το εισόδημά σας για να γίνετε επιλέξιμοι για το Medicaid.

Οι απαιτήσεις καταλληλότητας για το Medicaid ορισμένων πολιτειών είναι πιο περιοριστικές από το πρόγραμμα SSI. Αυτές είναι γνωστές ως πολιτείες 209(β) και πρέπει να επιτρέπουν μια δαπάνη στα ίδια επίπεδα καταλληλότητας εισοδήματος για ομάδες με βάση την αναπηρία, την τύφλωση ή την ηλικία (65 ή μεγαλύτερη).

Επειδή κάθε πολιτεία έχει διαφορετικούς κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα και τον τρόπο υποβολής αίτησης, πρέπει να επικοινωνήσετε με το πολιτειακό σας πρόγραμμα Medicaid για να μάθετε εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις. Ένα καλό μέρος για να ξεκινήσετε είναι να δείτε ποια είναι τα ανώτατα όρια εισοδήματος και πόρων της πολιτείας σας.

Ποιος δεν πληροί τις προϋποθέσεις για το Medicaid;

Ένας στους πέντε Αμερικανούς έχει κάλυψη Medicaid. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις είναι:

 • Άτομα με εισοδήματα που υπερβαίνουν το όριο που θέτει η πολιτεία στην οποία ζουν. Αυτά τα όρια διαφέρουν μεταξύ των πολιτειών, αλλά είναι πιο αυστηρά σε εκείνες τις πολιτείες που δεν επέλεξαν να επεκτείνουν την κάλυψη του Medicaid βάσει του νόμου για την προσιτή φροντίδα (ACA).
 • Άτομα που δεν είναι πολίτες των ΗΠΑ ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για νόμιμο, μόνιμο κάτοικο.
 • Άτομα που είχαν προκριθεί προηγουμένως αλλά έχουν αλλάξει κατάσταση. Για παράδειγμα, δεν είναι πλέον έγκυες, το εισόδημά τους έχει αυξηθεί μέσω της απασχόλησης ή της δωρεάς/κληρονομιάς ή έχουν μετακομίσει σε μια πολιτεία με διαφορετικές απαιτήσεις επιλεξιμότητας.
 • Άτομα που δεν αναφέρουν έγκαιρα αλλαγές κατάστασης (συνήθως εντός 30 ημερών) ή που αποτυγχάνουν να ανανεώσουν κατά τη διάρκεια της περιόδου επαναπροσδιορισμού ενδέχεται να χάσουν τα οφέλη τους. Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία, έχετε 90 ημέρες για να παράσχετε στο πολιτειακό σας πρακτορείο Medicaid όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες αφού χάσετε την κάλυψη.

Μπορείτε να έχετε ταυτόχρονα Medicaid και Medicare;

Ναί. Αυτό είναι γνωστό ως διπλή επιλεξιμότητα και το μεγαλύτερο μέρος του κόστους υγειονομικής περίθαλψης είναι πιθανό να καλύπτεται. Η Medicare θεωρείται συνήθως ως η κύρια ασφάλιση (εκτός εάν έχετε επίσης κάλυψη προγράμματος υγείας από ομάδα εργοδοτών) και η Medicaid είναι ο πληρωτής της έσχατης λύσης.

Το Medicaid πληρώνει μόνο μετά την πληρωμή του Medicare, των προγραμμάτων υγείας της ομάδας εργοδοτών και της ασφάλισης Medicare Supplement (Medigap). Σημείωση: Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις για το Medicaid και το εισόδημά σας/οι συνθήκες είναι απίθανο να αλλάξουν, δεν θα πρέπει να χρειάζεστε συμπληρωματική ασφάλιση.

Το Medicaid βοηθά τους δικαιούχους του Medicare με ασφάλιστρα Medicare και επιμερισμό κόστους. Επίσης, παρέχει σε πολλούς από αυτούς προνόμια που δεν καλύπτονται από το Medicare, όπως βοήθεια για ανάγκες μακροχρόνιας φροντίδας, ορισμένα φάρμακα ή γυαλιά οράσεως.

Εάν, ως δικαιούχος του Medicare, πληροίτε τις προϋποθέσεις για το Medicaid, πληροίτε αυτόματα τις προϋποθέσεις για Extra Help, ένα πρόγραμμα Medicare που βοηθά στην πληρωμή των δαπανών φαρμάκων με ασφάλιστρα, συμπληρωματικές πληρωμές και εκπτώσεις.

Ορισμένες πολιτείες και πλάνα υγείας προσφέρουν πλάνα Medicare-Medicaid για ορισμένα άτομα που έχουν και τα δύο προγράμματα, ώστε να διευκολύνουν την απόκτηση των υπηρεσιών που χρειάζονται.

Όπως και με οτιδήποτε σχετίζεται με το Medicaid, επικοινωνήστε με το πολιτειακό σας πρακτορείο για βοήθεια.

Τι πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με την υποβολή αίτησης για Medicaid;

Εάν δεν είστε βέβαιοι εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις για το Medicaid, αλλά πιθανότατα πληροίτε τις οικονομικές απαιτήσεις στην πολιτεία σας, θα πρέπει να κάνετε αίτηση. Μπορεί να πληροίτε τα κριτήρια ανάλογα με το οικογενειακό σας εισόδημα, το μέγεθος της οικογένειάς σας, την ηλικία ή την αναπηρία σας.

Υποβάλετε αίτηση για Medicaid μέσω του Health Insurance Marketplace ή απευθείας μεσω του πολιτειακού σας πρακτορείου Medicaid. Πολλοί εγγεγραμμένοι στο Medicaid λαμβάνουν τα προνόμιά τους στο Medicaid μέσω ιδιωτικών διαχειριζόμενων προγραμμάτων φροντίδας που συμβαδίζουν με την πολιτεία. Θα ενημερωθείτε για το πώς να κάνετε αίτηση μόλις αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο της πολιτείας σας ή επικοινωνήσετε με το πρακτορείο της πολιτείας σας.

Να είστε έτοιμοι να παρέχετε πληροφορίες στην αίτησή σας για το Medicaid ως απόδειξη της επιλεξιμότητάς σας. Εάν είστε άτομο με αναπηρία, θα πρέπει να περιμένετε την απάντηση εντός 45 ημερών ή περισσότερο. Εάν η αίτησή σας απορριφθεί, θα λάβετε ειδοποίηση άρνησης και οδηγίες σχετικά με το πώς να ασκήσετε έφεση κατά της απόφασης.

Κρατήστε καλές σημειώσεις των εγγράφων (αντιγράφων) που χρησιμοποιείτε για να ολοκληρώσετε την αίτησή σας. Ίσως χρειαστεί να τα προμηθεύσετε ξανά ή να εμφανίσετε ενημερωμένες εκδόσεις όταν είστε έτοιμοι για ανανέωση/επαναπροσδιορισμό, ανάλογα με το πρόγραμμα Medicaid της πολιτείας σας. Να είστε προετοιμασμένοι να παρέχετε αυτά τα έγγραφα:

 • Πιστοποιητικό γέννησης ή άδεια οδήγησης
 • Αποδεικτικό υπηκοότητας
 • Απόδειξη της κατοικίας σας
 • Τεκμηρίωση όλων των πηγών εσόδων και περιουσιακών στοιχείων ή άλλων πόρων
 • Τεκμηρίωση ιατρικών εξόδων
 • Απόδειξη της αναπηρίας σας, εάν υπάρχει
 • Δελτίο ταυτότητας ασφάλισης, εάν υπάρχει

Μην περιμένετε να κάνετε αίτηση. Σε αντίθεση με το Medicare, δεν υπάρχουν περιορισμοί ή ανοιχτές περίοδοι εγγραφής, επομένως μπορείτε να κάνετε αίτηση ανά πάσα στιγμή. Είναι καλύτερα να κάνετε αίτηση και να σας απορρίψουν παρά να μην προσπαθήσετε καθόλου. Οι ανανεώσεις και οι επαναπροσδιορισμοί για τη διασφάλιση της συνεχιζόμενης καταλληλότητας θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον κάθε 12 μήνες. Ορισμένες πολιτείες μπορεί να απαιτούν συχνότερους επαναπροσδιορισμούς, αλλά σε κάθε περίπτωση, πρέπει να αναφέρετε οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάστασή σας το συντομότερο δυνατό και εντός 30 ημερών.

Μόλις καθοριστεί η καταλληλότητά σας για το Medicaid, η κάλυψή σας ισχύει είτε την ημερομηνία της αίτησης είτε την πρώτη ημέρα του μήνα της αίτησης. Οι παροχές ενδέχεται να καλύπτονται αναδρομικά για έως και τρεις μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης, εάν θα ήσασταν επιλέξιμοι κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού πλαισίου.

Η κάλυψη θα σταματήσει στο τέλος του μήνα που δεν πληροίτε πλέον τις απαιτήσεις καταλληλότητας.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή θέλετε να ελέγξετε την κατάσταση της αίτησής σας, επικοινωνήστε απευθείας με το πολιτειακό σας πρόγραμμα Medicaid. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό στο πρακτορείο/οργανισμό που διαχειρίζεται το πολιτειακό σας πρόγραμμα.

Παρόλο που μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην αίτησή σας μέσω ενός πολιτειακού ιστότοπου, τα τοπικά γραφεία της κομητείας και οι πράκτορες μπορούν να σας βοηθήσουν προσωπικά ή τηλεφωνικά.

Λάβετε βοήθεια με το Medicaid
Πολιτειακό Πρακτορείο Medicare Εισοδηματικό Όριο Medicaid  Medicaid Premium
Alabama (Αλαμπάμα) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
$0
Alaska (Αλάσκα) Ανύπαντρος/η: $22,597
Παντρεμένος/η: $30,444
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $38,291
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $46,138
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $53,985
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $61,832
$0
Arizona (Αριζόνα) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
$0
Arkansas (Αρκάνσας) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
Έως 5% του οικογενειακού εισοδήματος
California (Καλιφόρνια) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
$0
Colorado (Κολοράντο) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
$0
Connecticut (Κονέκτικατ) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
$0
Delaware (Ντέλαβερ) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
$0
Florida (Φλόριντα) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
$0
Georgia (Τζόρτζια) Ανύπαντρος/η: $33,568
Παντρεμένος/η:$45,226
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $56,885
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $68,543
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $80,201
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $91860
$0
Hawaii (Χαβάη) Ανύπαντρος/η: $20,787
Παντρεμένος/η: $28,010
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $35,232
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $42,454
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $49,676
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά:$56,898
$0
Idaho (Ιντάχο) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
$0
Illinois (Ιλινόι) Ανύπαντρος/η: $18,755
Παντρεμένος/η: $25,268
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $31,782
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $38,295
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $44,809
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $51,323
$0
Indiana (Ιντιάνα) Ανύπαντρος/η: $16,971
Παντρεμένος/η: $22,930
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $28,888
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά:$34,846
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $40,805
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $46,763
Έως 5% του οικογενειακού εισοδήματος
Iowa (Αιόβα) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
Έως 5% του οικογενειακού εισοδήματος
Kansas (Κάνσας) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
$0
Kentucky (Κεντούκι) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
$0
Louisiana (Λουιζιάνα) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
$0
Maine (Μέιν) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
$0
Maryland (Μέριλαντ) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
$0
Massachusetts (Μασσαχουσέτη) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
$0
Michigan (Μίσιγκαν) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
Έως 5% του οικογενειακού εισοδήματος
Minnesota (Μινεσότα) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
$0
Mississippi (Μισισίπι) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
$0
Missouri (Μισσούρι) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
$0
Montana (Μοντάνα) Ανύπαντρος/η: $13,590
Παντρεμένος/η: $18,310
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $23,030
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $27,750
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $32,470
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $37,190
Έως 5% του οικογενειακού εισοδήματος
Nebraska (Νεμπράσκα) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
$0
Nevada (Νεβάντα) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
$0
New Hampshire (Νιου Χάμσαϊρ) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
$0
New Jersey (Νιου Τζέρσεϊ) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
$0
New Mexico (Νιού Μέξικο) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
$0
New York (Νέα Υόρκη) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
$0
North Carolina (Βόρεια Καρολίνα) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
$0
North Dakota (Βόρεια Ντακότα) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
$0
Ohio (Οχάιο) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
$0
Oklahoma (Οκλαχόμα) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
$0
Oregon (Όρεγκον) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
$0
Pennsylvania (Πενσυλβάνια) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
$0
Rhode Island (Ρόουντ Άιλαντ) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
$0
South Carolina (Νότια Καρολίνα) Ανύπαντρος/η: $13,590
Παντρεμένος/η: $18,310
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $23,030
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $27,750
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $32,470
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $37,190
$0
South Dakota (Νότια Ντακότα) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
$0
Tennessee (Τενεσσί) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
$0
Texas (Τέξας) Ανύπαντρος/η: $26,909
Παντρεμένος/η: $36,254
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $45,600
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $54,945
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $64,291
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $73,637
$0
Utah (Γιούτα) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
$0
Vermont (Βερμόντ) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
$0
Virginia (Βιρτζίνια) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
$0
Washington (Ουάσινγκτον) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
$0
West Virginia (Δυτική Βιρτζίνια) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
$0
Wisconsin (Ουισκόνσιν) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
$0
Wyoming (Ουαϊόμινγκ) Ανύπαντρος/η: $18,075
Παντρεμένος/η: $24,353
Παντρεμένος/η, 1 παιδί: $30,630
Παντρεμένος/η, 2 παιδιά: $36,908
Παντρεμένος/η, 3 παιδιά: $43,186
Παντρεμένος/η, 4 παιδιά: $49,463
$0
Πόροι Medicaid
Πόρος με σύνδεσμο Πώς μπορείτε να λάβετε βοήθεια
Healthcare.gov Εύρεση Προγράμματος Αυτός είναι ένας κυβερνητικός ιστότοπος που έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να βρείτε ιδιωτικά προγράμματα υγείας εκτός της αγοράς ασφάλισης υγείας. Αυτά τα προγράμματα μπορούν συχνά να είναι διαθέσιμα στην αγορά, αλλά αυτό προσφέρει πρόσθετες επιλογές.
Τοπική Βοήθεια για Healthcare.Gov Βρείτε τοπική βοήθεια για την εύρεση των προγραμμάτων στην αγορά.
Κέντρα για Υπηρεσίες Medicare και Medicaid Μάθετε περισσότερα σχετικά με την κάλυψη της Medicaid και τις προϋποθέσεις για ένα πρόγραμμα ασφάλισης υγείας χαμηλού εισοδήματος.
Πρόγραμμα Βοήθειας Medicare Medicaid Το Πρόγραμμα Βοήθειας Medicare Medicaid παρέχει αμερόληπτη βοήθεια με τα δύο προγράμματα χωρίς χρέωση. Πιστοποιημένοι εθελοντές απαντούν σε ερωτήσεις, αντιμετωπίζουν προβλήματα και βοηθούν τους ανθρώπους να κατανοήσουν τις επιλογές του προγράμματος τους.
Το Κέντρο Υπηρεσιών Medicaid και CHIP Το Κέντρο Υπηρεσιών Medicaid και CHIP (CMCS) συνεργάζεται στενά με πολιτείες, καθώς και με παρόχους, οικογένειες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για την υποστήριξη αποτελεσματικών, καινοτόμων και υψηλής ποιότητας προγραμμάτων κάλυψης υγείας.

Συχνές ερωτήσεις Medicaid

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Medicare και Medicaid;

Το Medicare είναι ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα. Οι ιατρικοί λογαριασμοί πληρώνονται από καταπιστευματικά ταμεία στα οποία έχουν πληρώσει οι καλυπτόμενοι. Εξυπηρετεί κυρίως άτομα άνω των 65 ετών, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους, καθώς και νεότερα άτομα με αναπηρία και ασθενείς με αιμοκάθαρση.

Το Medicaid είναι ένα πρόγραμμα βοήθειας. Εξυπηρετεί άτομα με χαμηλό εισόδημα κάθε ηλικίας. Οι ασθενείς συνήθως δεν πληρώνουν για καλυμμένα ιατρικά έξοδα.

Ποιος είναι κατάλληλος για το Medicaid των Η.Π.Α.;

Σε όλες τις πολιτείες, το Medicaid παρέχει υγειονομική κάλυψη για ορισμένα άτομα με χαμηλό εισόδημα, οικογένειες και παιδιά, έγκυες γυναίκες, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες. Σε ορισμένες πολιτείες το πρόγραμμα καλύπτει όλους τους ενήλικες χαμηλού εισοδήματος κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο εισοδήματος.

Ποιο είναι το χαμηλότερο εισόδημα για να πληροί κάποιος τις προϋποθέσεις για το Medicaid;

Στις περισσότερες πολιτείες μπορείτε να πληροίτε τις προϋποθέσεις για το Medicaid εάν το οικογενειακό σας εισόδημα είναι κάτω από το 133% του ομοσπονδιακού επιπέδου φτώχειας. Ωστόσο, ορισμένες πολιτείες χρησιμοποιούν διαφορετικό όριο εισοδήματος.

Τι καλύπτεται από το Medicaid;

Οι πολιτείες καθιερώνουν και διαχειρίζονται τα δικά τους προγράμματα Medicaid και καθορίζουν τον τύπο, το ποσό, τη διάρκεια και το εύρος των υπηρεσιών στο πλαίσιο γενικών ομοσπονδιακών κατευθυντήριων γραμμών. Ωστόσο, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ορίζει ότι ορισμένα οφέλη πρέπει να καλύπτονται σε κάθε πολιτεία, συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομειακών υπηρεσιών ενδονοσοκομειακών και εξωτερικών ασθενών, των υπηρεσιών γιατρών, των εργαστηρίων και των υπηρεσιών ακτινογραφίας και των υπηρεσιών υγείας στο σπίτι, μεταξύ άλλων. Τα προαιρετικά οφέλη περιλαμβάνουν υπηρεσίες όπως συνταγογραφούμενα φάρμακα, διαχείριση περιπτώσεων, φυσικοθεραπεία και εργοθεραπεία.

Τι δεν καλύπτεται από το Medicaid;

Οι περισσότερες υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από το Medicaid μπορούν συνήθως να είναι μία από τις ακόλουθες:

 • Η ιατρική υπηρεσία κρίνεται παράλογη ή ιατρικά περιττή
 • Οι χρεώσεις χρεώθηκαν ακατάλληλα
 • Οι πάροχοι αποζημιώθηκαν μέσω άλλου προγράμματος
 • Η υπηρεσία ή η δοκιμή δεν καλύπτεται (αυτό μπορεί να διαφέρει ανά πολιτεία)
author-img
Insurance and healthcare consultant

Tammy Burns is an experienced health insurance advisor. She earned her nursing degree in 1990 from Jacksonville State University, obtained her insurance billing and coding certification in 1995, and holds a health and life insurance license in Alabama, Georgia, Iowa, Mississippi, and Tennessee. Burns is Affordable Care Act (ACA)-certified for health insurance and other ancillary, life, and annuity products. She maintains an active nursing license and practices private-duty nursing.

Burns’ background as a nurse, insurance biller and coder, and insurance consultant includes infectious disease, oncology, gynecology, phlebotomy, post operative, family medicine, geriatrics, home health, hospice, human resources, management, billing, coding, claims, fixed annuities, group and individual health and life products, and Medicare. She’s always been driven by a desire to help people, spending more than 25 years as a practicing nurse in hospitals, private doctors’ offices, home health, and hospice. As a nurse, Burns supported patients filing insurance claims with Medicare, Medicaid, and private insurance companies as well as responding to billing questions from confused patients.

Seeing firsthand how unsuspecting patients are frequently confused by an overly complex system they don’t understand led Burns to become an insurance agent and health care consultant, now helping people understand the medical system. Since becoming an insurance agent in 2013, she has worked with some of the largest and most reputable insurance carriers and agencies in the nation, and she has built a large and loyal clientele by way of her commitment to transparency and personalized service.

Sources